Máy phát điện nhập khẩu cao cấp

Phân phối và Dịch vụ

Máy phát điện 1500kVA
27T 2
Phân phối và Dịch vụ

Máy phát điện công nghiệp 1500kVA giải pháp hoàn hảo cho nguồn điện dự phòng✔️ Được sử dụng rộng rãi cho các nhu cầu: Nhà cao tầng✔️ Bệnh viện✔️ Nhà máy✔️ Chăn nuôi✔️
Máy phát điện 1250kVA
1T 2
Phân phối và Dịch vụ

Máy phát điện công nghiệp 1250kVA giải pháp hoàn hảo cho nguồn điện dự phòng✔️ Được sử dụng rộng rãi cho các nhu cầu: Nhà cao tầng✔️ Bệnh viện✔️ Nhà máy✔️ Chăn nuôi✔️
Máy phát điện 500kVA
30T 1
Phân phối và Dịch vụ

Máy phát điện công nghiệp 500kVA giải pháp hoàn hảo cho nguồn điện dự phòng✔️ Được sử dụng rộng rãi cho các nhu cầu: Nhà cao tầng✔️ Bệnh viện✔️ Nhà máy✔️ Chăn nuôi✔️
1
0967210338